lunes, 23 de octubre de 2017

2ONA SECCIÓ DEL FISIO A CASA: LA PREVENCIÓ DE LES CAIGUDES


Les caigudes, són dolentes per tothom i encara més  per la Gent Gran, on hi ha forces afectats d’osteoporosi, per tant són un problema de salut rellevant amb conseqüències físiques i psíquiques importants.

Hem de tenir cura en diferents llocs:

- En GENERAL i a l’EXTERIOR
- A tot el DOMICILI
- DORMITORI
- BANY
- CUINA


La PREVENCIÓ juga un paper bàsic per aconseguir efectes positius, això és el que em procurat avui nosaltres.


viernes, 6 de octubre de 2017

COMUNICACIÓ I EMPRENEDORIA EN FISIOTERÀPIA

La comunicació és fonamental en les nostres vides. En el món de la fisioteràpia la comunicació amb el pacient hem de procurar que sigui un èxit: escoltant-lo, respectant-lo i generant una bona empatia,  i alhora procurant ser el més entenedors, objectius i realistes possibles.

Aquest és el repte que ens em marcat quan ens vam plantejar fer aquest curs, és per aquest motiu que l’hem dividit en 3 blocs:

El tracte interpersonal
El tracte professional
Desenvolupament del negoci

En quan al tracte interpersonal es respondran preguntes com: com haig d’actuar davant dels meus diferents tipus de pacients? Què puc fer perquè existeixi una comunicació fluida amb els pacients? Com generar-li confiança i millorar la nostra empatia?

En el tracte professional es respondran preguntes com: Quines són les possibles trajectòries a seguir els fisioterapeutes? Quines són les 7 fases del fisioterapeuta i las 3 claus d’èxit? Com podem millorar el treball en Equip?


En el desenvolupament del negoci es respondran preguntes com: Quines podrien ser algunes estratègies per donar-te a conèixer i poder créixer? Com dissenyar la teva consulta?